Laboratórne a prezentačné zariadenia

Model vodnej sústavy pre edukačné účely

Počas pôsobenia na Fakulte elektrotechniky a informatiky sme prišli do kontaktu s rôznymi laboratórnymi zariadeniami, ktoré boli určené na edukačné účely. Nakoľko sme nadobudli množstvo skúsenosti s mechanikou a elektronikou týchto zariadení, dokážeme podobné zariadenia vyrobiť tak, aby spĺňali požiadavky zákazníka a bolo možné na týchto zariadeniach riešiť konkrétne úlohy a overovať teoretické poznatky. Príkladom je model trojhladinovej sústavy. Účelom takéhoto zariadenia je precvičovať a overovať znalosti z automatizácie a riadenia.