Návrh hardvérových riešení – ukážky prác

LED driver

LED driver je mikroprocesorom ovládané, kompaktné zariadenie v tvare pultu určené pre riadenie štyroch integrovaných LED modulov, o ktorých sa môžete dozvedieť viac v časti dizajnových produktov. Zariadenie má vo vnútri okrem výkonovej elektroniky aj lítiové akumulátory a tento celok slúži na generovanie svetelných efektov.

Návrh a realizácia senzorových plošných spojov

Pre budúcu realizáciu dizajnových produktov v oblasti dotykového ovládania interiérovej elektroinštalácie boli vyvinuté plošné spoje so senzormi ako aj samotne dotykové plochy. Plošné spoje obsahujú mikroprocesor, ktorý vyhodnocuje signály zo snímačov. Pre docielenie maximálnej spokojnosti zákazníka sme navrhli a zrealizovali viacero predvádzacích prototypov.

Výkonové riadenie signalizačného osvetlenia pre motokárovú dráhu

Tento malý rozvádzač umožňuje riadiť 8 výkonových obvodov na sieťové napätie 230V pomocou eternetovej siete. Zariadenie bolo navrhnuté a zostavené z komerčne dostupných dielov, presne podľa požiadaviek softvérovej spoločnosti, ktorá si od nás produkt objednala.

Elektronika pre model vodnej sústavy

Riadiaca elektronika bola navrhnutá a zrealizovaná pre laboratórny model vodnej sústavy, o ktorej sa môžete dozvedieť viac v časti laboratórnych produktov a prezentačných zariadení. Riadiaca elektronika bola navrhnutá ako shield pre platformu Arduino DUE. Náš shield zhromažďuje a spracúva údaje z tlakových senzorov a ovláda čerpadlá aj ventily.

Testovací kufrík pre riadiace jednotky priemyselných kompresorov

Pri servisných zásahoch v oblasti opravy priemyselných kompresorov je finančne výhodné rýchlo určiť zdroj poruchy. Na skúšanie riadiacich jednotiek bol vyrobený testovací kufrík, do ktorého sa jednotka pripojí. Elektronika v kufríku je schopná simulovať všetky vstupné signály a zobrazovať výstupné stavy riadenia ako v reálom stroji. Tento testovací kufrík bol vyrobený podľa požiadaviek zákazníka na niekoľko druhov riadiacich jednotiek.