Služby

Obhliadka elektroinštalácie

Obhliadka elektroinštalácie vášho domu či bytu s meraním – myslite na prevenciu a predchádzajte úrazom a škodám na majetku.

viac info

Návrh hardvérových riešení

Spoločnosť GOOTEK s.r.o. poskytuje hardvérové riešenia z oblasti riadenia resp. automatizácie, osvetľovania a iných elektronických zariadení, od zadania, cez návrh a konzultácie, až po realizáciu.

viac info


Mobilná robotika

Vývojom a výrobou mobilných robotov spájame to najprecíznejšie z oblasti elektroniky a jemnej mechaniky. Podľa priania zákazníka vieme realizovať menší či väčší mobilný robotický systém určený pre špeciálne aplikácie.

viac info


Komplexné elektroinštalácie

Našou špecializovanou oblasťou sú komplexné elektroinštalácie a rekonštrukcie už existujúcich elektroinštalácií v budovách, do 1000 V. Pre kompletné rekonštrukcie, resp. pre nové objekty radi používame moderné inovatívne prvky, ktoré zvyšujú komfort a znižujú energetickú náročnosť. Samozrejmosťou sú finalizačné a sprievodné stavebné práce.

viac info


Revízie elektrických zariadení (EZ)

Ponúkame revízie vyhradených technických zariadení elektrických v bytových aj nebytových priestoroch a revízie bleskozvodov. Samozrejmosťou sú odborné prehliadky a pravidelné revízie EZ, strojov a prístrojov, konzultácie a uvádzanie EZ do bezpečnej prevádzky. Vykonávame tiež revízie vyhradených EZ bez obmedzenia napätia a vo výbušnom prostredí.