Referencie

Jelšová ul. – elektroinštalácia kuchyne, inštalácia spotrebičov a osvetlenie
Palisády – elektroinštalácia kuchyne, inštalácia spotrebičov a osvetlenie
Špitálska ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie

Pribišova ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, inštalácia spotrebičov
Svidnická ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie
Odborárska ul. – oprava elektroinštalácie
Prievozská ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie
Líščie údolie – rekonštrukcia elektroinštalácie, inštalácia spotrebičov
M. Marečka – rekonštrukcia elektroinštalácie, inštalácia spotrebičov
Mlynské nivy – rekonštrukcia elektroinštalácie, inštalácia spotrebičov
Narcisová ul. – elektroinštalácia nadstavby bytového domu
Páričkova ul. – rozvádzač pre stavebný výťah

SZUŠ Prokofievova – elektroinštalácia pre vypaľovaciu pec
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU – rozvádzač pre laboratórium
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU – slaboprúdové sieťové rozvody

Toryská ul. – elektroinštalácia pre garážové stojiská
OC Centrál – elektroinštalácia obchodného priestoru „Krajčírstvo“

Fakulta elektrotechniky a informatiky – doska plošného spoja pre laboratórne zariadenie trojhladinovej sústavy
Fakulta elektrotechniky a informatiky – výroba zariadenia typu seagway vrátane softwéru
Fakulta elektrotechniky a informatiky – výroba podstavca s napájacím zdrojom pre LED Cube
C&C – výroba rozvádzačov riadených ETH-modulom pre motokárovu halu

Špitálska ul. – realizácia integrovaného automatického osvetlenia do obkladu/dlažby

Spolupráca

FEI STU – podpora pri výrobe laboratórnych zariadení
SjF – podpora pri výrobe laboratórnych zariadení, projekt Aero-kyvadlo
GOOTEK – projekt integrované LED osvetlenie