Obhliadka elektroinštalácie

Myslite na prevenciu a nechajte si skontrolovať stav vašej elektroinštalácie odborníkmi z Gooteku. Nevynechajú žiaden vypínač, zásuvku či svetlo. Pomocou prístrojov odhalia aj závady, ktoré voľným okom nevidno. Súčasťou obhliadky je aj poradenstvo a konzultácia o prípadných zistených problémoch a ich riešeniach. Predchádzajte zbytočným výdavkom, či škodám na majetku alebo zdraví. Ak sa vám zdá, že s vašou elektrinou nie je niečo v poriadku, využite túto ponuku, pretože s elektrinou nie sú žiadne žarty!

V skratke:
– obhliadka elektroinštalácie vo vašom dome či byte v Bratislavskom kraji
– zrozumiteľná komunikácia o stave vašej elektroinštalácie
– poradenstvo, konzultácie a ústretový prístup
– prevencia pred úrazmi či požiarmi spôsobenými zlým stavom elektroinštalácie
– kvalifikovaní odborníci
– vyhotovenie písomného záznamu

Cenník:

  obhliadka elektroinštalácie v garzónke za 48,49 € s DPH
  obhliadka elektroinštalácie v 1-izbovom byte za 56,99 € s DPH
  obhliadka elektroinštalácie v 2-izbovom byte za 64,99 € s DPH
  obhliadka elektroinštalácie v 3-izbovom byte za 74,49 € s DPH
  obhliadka elektroinštalácie v 4-izbovom byte za 82,99 € s DPH
  obhliadka elektroinštalácie v 5-izbovom byte za 91,99 € s DPH
  obhliadka elektroinštalácie v 1-podlažnom dome za 89,99 € s DPH
  obhliadka elektroinštalácie v 2-podlažnom dome za 106,99 € s DPH
  obhliadka elektroinštalácie v 3-podlažnom dome za 123,99 € s DPH

Každá obhliadka obsahuje:
– odbornú prehliadku rozvádzača, zásuvkových a svetelných obvodov
– merania na rozvádzači, zásuvkových a svetelných obvodoch
– vyhotovenie písomného záznamu o obhliadke a meraní
– konzultácia o aktuálnom stave elektroinštalácie
– poradenstvo v oblasti riešenia problémov v elektroinštalácii
– Prečo je dobré nechať si skontrolovať elektroinštaláciu?
– prevencia pred ohrozením zdravia či života osôb v prípade zlej, chybnej alebo zastaralej elektroinštalácie
– prevencia pred požiarmi spôsobenými chybnou elektroinštaláciou a zamedzenie škodám na majetku
– ušetrené peniaze a čas
– písomný záznam o obhliadke pre ďalšie účely
– pre pokojný spánok

Ako nás objednať?
Obhliadku je nutné objednať e-mailom: info@gootek.sk alebo telefonicky na +421 918 382 873 alebo +421 904 044 445.