Komplexné elektroinštalácie – ukážky prác

Krajčírstvo – obchodný dom Centrál

Ukážka našej realizácie elektroinštalácie (EI) v novovybudovanom obchodom priestore „Krajčírstvo“ v obchodnom dome CENTRAL pri Trnavskom mýte, v Bratislave. Elektroinštalácia bola realizovaná podľa projektu, následne zrevidovaná OPaOS a dokumentovo pripravená pre kolaudáciu. Súčasťou EI boli jednofázové aj trojfázové obvody pre šijacie stroje a slaboprúdová kabeláž. Bezhalogénová kabeláž je uložená v chráničkách s riadnym označením protipožiarnych prechodov. Doba realizácie bola 3 dni.

Kuchyne a EI

S pribúdajúcim počtom kuchynských spotrebičov v domácnostiach je potrebné zabezpečiť bezporuchový a bezpečný prívod dostatočného množstva elektrickej energie. V rámci rekonštrukcie dokážeme zabezpečiť nielen výmenu elektrických rozvodov, ale aj finalizačné práce súvisiace s uvedením do prevádzky, ako je montáž samotných spotrebičov a zapracovanie štýlového a dizajnového osvetlenia v pracovnom priestore kuchyne.

Rôzne ukážky našich prác

Fotografie dokumentujú rôzne druhy EI prác, kde boli z protipožiarneho hľadiska menené rozvádzače, odstraňovanie závad a nedostatkov na EI v už zrekonštruovaných bytoch, EI v garážach a na horľavých podkladoch. Porovnajte si ako vyzerá naša práca po rekonštrukcii či po oprave.